Nie uciekaj koniku! /Don’t run away horsie

To nie jest rysunek o tematyce ukraińskiej. Ani o Unii Europejskiej. This is not a Ukrainian themed drawing. And not about European Union.

O najpiękniejszym z kolorów/About most beautiful color

Counterattack of the man in pink pajamas.

Olimpiada/Olimpic games

Kto wie? Być może pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w Olimpii w 776 r p.n.e. a wygrał w nich Koroibos z Elidy. Historycznie, mitycznym pierwszym olimpijczykiem był Herakles Idajski – jeden z braci Kuretów (kουρῆτες) opiekunów Zeusa .

Pies we mgle/Dog in the fogg

Zdarza mi się , że rysunek przestaje się rysować. Dni mijają i nic. Tak stało się 21.01. Efekt niedokończenia powyżej. It happens to me that the drawing stops drawing. Days go by and nothing. This happened on January 21. Unfinished effect above.

Ogłoszenie/An Announcement

The price of mephedrone and cocaine is much lower than reported… Narysowane/drawn: XII.2022 czwartek/Thursday

Przygoda z niedźwiedziem / Adventure with a bear

Tak było . I kruki i grzyb i las i niedźwiedź. It was so. And the ravens and the mushroom and the forest and the bear.

Połatany Anioł/The Patched Angel

Połatany Anioł częściowo kompatybilny z „gospodą” Pod Załatanym Bębnem przy ul.Filigranowej w dzielnicy Mroki w Ankh Morpork. The Patched Angel partially compatible with the „Mended Drum” tavern on Filigree Street in the Shadows District in Ankh Morpork Tusz na papierze/ Ink on paper

Noc / A night

Noc w krainie piankowego* drzewa. A night in the land of the marshmallows tree. * pianki cukiernicze a nie pianka budowlana czy piana w kąpieli