Pieskie życie / Doggy life

Bone tree. Natural Monument. Do not pick. Do not touch. Niedziela/Sunday XI.2022

Leśne opowieści / Tales from the Wood

One-Eyed One-Eared Deadly Dangerous. Hare from the depths of the forest. Narysowane XI.2022/niedziela do muzyki: /Drawn at Sunday to the music:

Na dachu świata / On the roof of the world

Tak wysoko* jeszcze nie byłem. * A nawet jedenaście metrów wyżej. I haven’t been that high* yet. * It was even an eleven meters higher.

Przygoda z niedźwiedziem / Adventure with a bear

Tak było . I kruki i grzyb i las i niedźwiedź. It was so. And the ravens and the mushroom and the forest and the bear.