Podróż /Journey/Ταξίδι

Odys mówi Καληνυχτα Polifemowi. Odysseus says Καληνυχτα to Polyphemus. Ο Οδυσσέας λέει καληνύχτα στον Πολύφημο. Inspirowane książką Stephena Freya „Mythos” . Inspired by „Mythos” of Stephen Frey.

Kolacja pod Wulkanem / Supper Under the Volcano

Narysowałem taką historię a tu się nagle okazało, że wybuchła Etna! / I drew such a story and suddenly it turned out that Etna erupted!

Anioł z ognistym mieczem , anioł zniszczenia*

Narysowałem czas jakiś temu kury na grzędzie/trzepaku i anioła** . Obrazek miał nieść treść symboliczną acz niepozbawioną elementów mistyczno-humorystycznych. Za nic sobie przypomnieć nie mogę o co mi chodziło! Zostawiam więc go Wam ku wnikliwej interpretacji Drodzy Czytelnicy. * w tytule cytat z utworu Jacka Kaczmarskiego ** trochę jakby archanioł Uriel (אוּרִיאֵל)‎

Nie uciekaj koniku! /Don’t run away horsie

To nie jest rysunek o tematyce ukraińskiej. Ani o Unii Europejskiej. This is not a Ukrainian themed drawing. And not about European Union.

Święci/Saints

Byli różni święci. Jeden z nich (słusznie zapomniany) nie mogąc znaleźć smoka ukatrupił salamandrę za pomocą scyzoryka i balonika… / There were different saints. One of them (justly forgotten) unable to find the dragon, killed the salamander with a penknife and a balloon… Jeśli nie widzieliście kiedyś salamandry/If you’ve never seen a Salamander…