Objawiła się! She appeared!

Pierwsza wiosenna mucha tuż na przednówku. The first spring fly right on the early spring.

Ponieważ/Because of

ostatnie wpisy miały element kulinarny więc i ten jest nieco spożywczy/ the last entries had a culinary element, so this one is also a bit foody. At the picture : Meeting over the soup – pepper and salt shaker.

Do dna!/To the bottom!

Czasem trzeba w oliwkę… A drink with olive will soothe this and that. Sometimes you need an olive…

Portret mężczyzny oczekującego na sen/ Portrait of a man waiting for sleep

Inspirowane płótnami Diego Velazqueza/Inspired by the painting of Diego Velazquez. I.2023 piątek/Friday

Lekcja patriotyzmu/Lesson of patriotism

Patriotyzm to szum przydrożnych wierzb. Patriotism is a noise in roadside willows.

Pieskie życie / Doggy life

Bone tree. Natural Monument. Do not pick. Do not touch. Niedziela/Sunday XI.2022

Leśne opowieści / Tales from the Wood

One-Eyed One-Eared Deadly Dangerous. Hare from the depths of the forest. Narysowane XI.2022/niedziela do muzyki: /Drawn at Sunday to the music: