Lekcja patriotyzmu/Lesson of patriotism

Patriotyzm to szum przydrożnych wierzb. Patriotism is a noise in roadside willows.

Pieskie życie / Doggy life

Bone tree. Natural Monument. Do not pick. Do not touch. Niedziela/Sunday XI.2022

Leśne opowieści / Tales from the Wood

One-Eyed One-Eared Deadly Dangerous. Hare from the depths of the forest. Narysowane XI.2022/niedziela do muzyki: /Drawn at Sunday to the music:

Noc / A night

Noc w krainie piankowego* drzewa. A night in the land of the marshmallows tree. * pianki cukiernicze a nie pianka budowlana czy piana w kąpieli

Poezja / The Poetry

The circus has already left. Only regretful and unshaven clown has left. Wiersz Waldemara Nizioła. Trochę jak haiku. A poem of Waldemar Nizioł. A bit of like haiku. cienkopis na kolorowym kartonie / a thinliner at colourful cartboard