Morskie opowieści/ The Tales of A Sea

Startowałem onegdaj w konkursie na zilustrowanie książki dla dzieci. Odpadłem z kretesem ale kilka sympatycznych rysunków narysowało mi się. The other day, I took part in a competition for the illustration of a children’s book. I dropped out but I drew a few nice&pleasent drawings. tusz na papierze/ink on paper Dedykowane PRZYJACIOŁOM : ŁASICY iCzytaj dalej „Morskie opowieści/ The Tales of A Sea”

Zdarzyło się w starożytnej Grecji kiedy Bogowie byli Bogami / It happened in ancient Greece when the Gods were Gods

Opowieść o Różanopalcej Jutrzence , czyli Mity greckie zawsze w cenie. The story of the Rosefinger Morning Dawn Goddess or Greek myths are always included in the price. Zainspirowane ACH!!! Koncertem Kwartetu Steliosa Petrakisa podczas warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Inspired by a magnificent concert of the Stelios Petrakis Quartet during the Cross-Culture Festival in Warsaw.

Autoportret/A selfportrait

Tak nie wyglądam. No może czasami…. I don’t look like that. Well, maybe sometimes…

Poezja / The Poetry

The circus has already left. Only regretful and unshaven clown has left. Wiersz Waldemara Nizioła. Trochę jak haiku. A poem of Waldemar Nizioł. A bit of like haiku. cienkopis na kolorowym kartonie / a thinliner at colourful cartboard

Gumowa kaczuszka / A rubber duckling

Tak kończą żółte, gumowe kaczuszki kiedy dorosną. This is how the yellow rubber ducklings end when they grow up.

Z naturą na ty / Meet a nature

Przysmaki ptaków polnych – czarcia łapa. Delicacies of field birds – devil’s paw.

Archeologia. Rozdział 3 / Archeology. Chapter 3

Oranżada wyborowa najlepsza na upały! A choice orangeade , the best for hot! Tusz na papierze / Ink on paper

Archeologia. Rozdział 1 / Archeology. Chapter 1

„Mędrzec”. Połowa lat 90tych. „The Wiseman”. Around the mid-90s. A pencil on paper.