Rysowane z Przyjacielem / Drawn with A Friend

Rysunki powstały plus minus 25 lat temu . The drawings were made more or less 25 years ago. Przyjaciel przetrwał , rysunki przetrwały i ja po części też przetrwałem. My friend has survived, the drawings have survived, and I have partly survived .

Poezja / The Poetry

The circus has already left. Only regretful and unshaven clown has left. Wiersz Waldemara Nizioła. Trochę jak haiku. A poem of Waldemar Nizioł. A bit of like haiku. cienkopis na kolorowym kartonie / a thinliner at colourful cartboard