Pan Smok / Mr. Dragon

Owcza codzienność / Sheep’s everyday life

Gumowa kaczuszka / A rubber duckling

VIII.2022 poniedziałek

Tak kończą żółte, gumowe kaczuszki kiedy dorosną.

This is how the yellow rubber ducklings end when they grow up.

Z naturą na ty / Meet a nature

VIII.2022 poniedziałek

Przysmaki ptaków polnych – czarcia łapa.

Delicacies of field birds – devil’s paw.

Archeologia. Rozdział 4 / Archeology. Chapter 4

Połowa lat 90tych/ Around the mid-90s

Punkrockers.

Ołówek na papierze / Pencil on paper

Archeologia. Rozdział 3 / Archeology. Chapter 3

połowa lat 90tych/around the mid-90s

Oranżada wyborowa najlepsza na upały!

A choice orangeade , the best for hot!

Tusz na papierze / Ink on paper

Archeologia. Rozdział 2/ Archeology. Chapter 2

„Ważka”? Połowa lat 90tych. Ołówek na papierze.

„Dragonfly”? Around the mid-90s. A pencil on paper.

Archeologia. Rozdział 1 / Archeology. Chapter 1

„Mędrzec”. Połowa lat 90tych.

„The Wiseman”. Around the mid-90s. A pencil on paper.

Jest dobrze!/ It is O.K.!

VII.2022 czwartek

„We have as much sugar as we have coal”.

A picture to excellent situation with everything in Poland.