Pora na robaka/Time for worm

I.2023 Sobota/Saturday

Reklama

Spacer z pszczołą/Walk with a bee

Miło jest mieć pszczołę. It’s nice to have a bee.

I.2023 sobota/Saturday

Operaleaks

To pierwszy, nieoficjalny szkic jak będzie wyglądał Jontek w „Halce”, która jest przymierzana do wystawienia w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

This is the first, unofficial sketch of what Jontek will look like in „Halka” , which is likely to appear at the Metropolitan Opera in New York.

Kocie sprawy/Cat things

Dopadła mnie konieczność kruciutkiej opieki nad kotem. Rysunek jest echem tego wydarzenia.

I felt the need to take care of a cat. The drawing is an echo of this event.

Narysowane/drawn:

I.2023 środa/Wednesday

Bałwan/Snowman

Dla tęskniących za zimą.

For those who miss winter.

A fairy tale about a snowman who fried two eggs in a frying pan and made real eyes out of them.

Narysowane/drawn:

I.2023 środa/Wednesday

Różne twarze nałogów/Different faces of addictions

Drinking ink. Kind of selfportrait.

Narysowane/drawn :

I.2023 środa/Wednesday

Ogłoszenie/An Announcement

The price of mephedrone and cocaine is much lower than reported…

Narysowane/drawn:

XII.2022 czwartek/Thursday

Panem et Circenses

Zamiast igrzysk może być ewentualnie mała czarna….

Instead of the circuses, there may be a cup of coffee…

Narysowane/drawn:

I.2023 niedziela/Sunday