Żniwa/Harvest

Zboże na polach coraz złocistsze ,

więc czas najwyższy ustawić Pana Stracha na Wróble.

VI.2022 poniedziałek

The grain in the fields is getting more and more golden, so it’s high time to put Mr.Scarecrow.

Wprawki z rysowania / A drawing exercises

VII.2022 poniedziałek

Zawodowcy , czy to pisarze , malarze , rzeźbiarze regularnie podkreślają, że trzeba codziennie przysiąść fałdów i cokolwiek z siebie przenieść w materię. Amatorszczyzna taka jak ja w swej pysze chcąca być uznaną za sztukmistrza naiwnego wypuściła wczoraj w ramach dość regularnych posiadówek nad Paintem takie dwa obrazki.

VII.2022 poniedziałek

Lepszogorsze , gorszolepsze .

PS u Wspaniałego Tria : Gintrowski, Kaczmarski , Łapiński w utworze „Kraj” (https://m.youtube.com/watch?v=SdJ3sRknRoE) pojawia się anioł* z ognistym mieczem. U mnie przekuł się na M.B.

* pewnikiem Archanioł Gabriel

Professionals, be it writers, painters, sculptors, regularly emphasize that you have to sit down and every day  transfer anything of yourself into matter.  An amateur like me, wanting to be considered a naive artist in my pride, released two such pictures yesterday as part of fairly regular drawings with Paint program.

Betterworse / Worsebetter

Zapiski pijaka / Notes of a drunkard

VII.2022 sobota

Thanks to the daily dose of wine, I cannot afford a beer

Gorące piaski / Hot Sands

VII.2022 poniedziałek

W rysunku miała się zawierać aluzja do wybitnego drzeworytu „Wielka fala w Kanagawie” ale nie podołałem morskiemu bałwanowi.

The drawing is to allude to the outstanding woodcut „The Great Wave off Kanagawa” but I did not cope with the wave.

Hokusai Katsushiko ok.1831

Przypadki Myszy Gracjanny / The Gracianna Mouse Cases

VI.2022 środa

By switching to a vegan diet, the Gracianna mouse avoided a rather unpleasant death in a trap. It is not known whether being a vegetarian increased her chances during the clash with a cat.

Rysunek zainspirowany napotkaniem przedstawicielki rzadkiego , endemicznego gatunku warszawskiej myszy miejskiej tzw. Purpuratki (łac.Varsaviae Muris urbe Purpura) w okolicach słynnej Kawiarni Filtry.

A drawing inspired by a meeting of a representative of the rare, endemic species of the Warsaw , city mouse (lat. Varsaviae Muris urbe Purpura) in the vicinity of the famous Cafe Filtry.

Ostrożnie nad wodą/Be careful on the water

VI.2022 poniedziałek

Pucułowaci ludzie toną wolniej.

Rysunek zainspirowany rozmową Yossariana i Orra w „Paragrafie 22” oraz pewnym skeczem Monty Pythona.

Chubby people sink more slowly.

Drawing inspired by Yossarian and Orr’s „Catch 22” conversation and some Monty Python sketch.