W sąsiedztwie/In the neighborhood

Welcome on a board. And this is what it looks like.

Około roku 2000. Tusz na papierze.

About year 2000. Ink on paper.

Piosneczka do oglądania/Song to watching a drawing

Oraz polska wersja/ and Polish cover:

Reklama

Kwiatoszczaki/Flowers

Z dawien dawna. Tusz na papierze.

Ancient drawing. Ink on paper.

Królewna i Stwory/Princess and the Creatures

Miło jest wybrać się na przechadzkę.

It’s pleasent to take a walk.

XI.2022 Poniedziałek/Monday

Niedzielne flanerowanie/Sunday flannering

Visiting a compulsive pear-eater.

Flamajstro-pędzelek na papierze. Dziś, przed południem.

Brush-pen on paper. Today, before noon.

Lekcja patriotyzmu/Lesson of patriotism

Patriotyzm to szum przydrożnych wierzb.

Patriotism is a noise in roadside willows.

Pieskie życie / Doggy life

Bone tree. Natural Monument. Do not pick. Do not touch.

Niedziela/Sunday XI.2022

Misiowe życie / Life of a teddy bear

-Time to sleep!!! Winter is coming....

-Butmom!

Narysowane/drawn:

XI.2022 sobota/Saturday

Leśne opowieści / Tales from the Wood

One-Eyed One-Eared Deadly Dangerous. Hare from the depths of the forest.

Narysowane XI.2022/niedziela do muzyki: /Drawn at Sunday to the music:

Gra muzyczka /Music plays

Fragment całości. Około roku MM albo 2000. Tusz na papierze. / Part of the whole. About year MM or 2000. Ink on paper.