Gra muzyczka /Music plays

Fragment całości. Około roku MM albo 2000. Tusz na papierze. / Part of the whole. About year MM or 2000. Ink on paper.