Rysowane z Przyjacielem / Drawn with A Friend

Rysunki powstały plus minus 25 lat temu . The drawings were made more or less 25 years ago. Przyjaciel przetrwał , rysunki przetrwały i ja po części też przetrwałem. My friend has survived, the drawings have survived, and I have partly survived .