Z przeszłości/From the past

Dawno , dawno temu. „About how I didn’t become a cook. And very well.” Long, long time ago. cienkopis na kartonie / a thinliner on a colorful cartboard

Ostrożnie nad wodą/Be careful on the water

Pucułowaci ludzie toną wolniej. Rysunek zainspirowany rozmową Yossariana i Orra w „Paragrafie 22” oraz pewnym skeczem Monty Pythona. Chubby people sink more slowly. Drawing inspired by Yossarian and Orr’s „Catch 22” conversation and some Monty Python sketch.

Królewskie ciach / Royal crick crack

Z życia (końca) nadwornego Błazna From the life (end) of the Court Jester

Dawno, dawno temu/ A long , long time ago

Tusz na papierze dwadzieścia kilka lat temu. Second meeting at the Hatter’s. The drawing was made at the end of the 90s. Ink on paper.