Połatany Anioł/The Patched Angel

Połatany Anioł częściowo kompatybilny z „gospodą” Pod Załatanym Bębnem przy ul.Filigranowej w dzielnicy Mroki w Ankh Morpork. The Patched Angel partially compatible with the „Mended Drum” tavern on Filigree Street in the Shadows District in Ankh Morpork Tusz na papierze/ Ink on paper

Rysowane z Przyjacielem / Drawn with A Friend

Rysunki powstały plus minus 25 lat temu . The drawings were made more or less 25 years ago. Przyjaciel przetrwał , rysunki przetrwały i ja po części też przetrwałem. My friend has survived, the drawings have survived, and I have partly survived .

Królewskie ciach / Royal crick crack

Z życia (końca) nadwornego Błazna From the life (end) of the Court Jester

Dawno, dawno temu/ A long , long time ago

Tusz na papierze dwadzieścia kilka lat temu. Second meeting at the Hatter’s. The drawing was made at the end of the 90s. Ink on paper.

Tajemnicza kobieta ze stygmatami, w zielonej sukni. A księżyc w pełni.

A mysterious woman with stigmata in a green dress. And the moon is full.

Alleluja/Hallelujah

Easter with a Pink Dot. Najpiękniejsza muzyka do kontemplowania tego obrazka: Best music for contemplating of this picture: