Noc / A night

Noc w krainie piankowego* drzewa. A night in the land of the marshmallows tree. * pianki cukiernicze a nie pianka budowlana czy piana w kąpieli

Przejażdżka / Ride

Dosiadająca kota Dama ze Złotym Widelcem tuż przed nadejściem frontu burzowego. A cat riding Lady with a Golden Fork just before the storm front arrives.

Autoportret/A selfportrait

Tak nie wyglądam. No może czasami…. I don’t look like that. Well, maybe sometimes…

Gumowa kaczuszka / A rubber duckling

Tak kończą żółte, gumowe kaczuszki kiedy dorosną. This is how the yellow rubber ducklings end when they grow up.

Z naturą na ty / Meet a nature

Przysmaki ptaków polnych – czarcia łapa. Delicacies of field birds – devil’s paw.

Archeologia. Rozdział 3 / Archeology. Chapter 3

Oranżada wyborowa najlepsza na upały! A choice orangeade , the best for hot! Tusz na papierze / Ink on paper

Żniwa/Harvest

Zboże na polach coraz złocistsze , więc czas najwyższy ustawić Pana Stracha na Wróble. The grain in the fields is getting more and more golden, so it’s high time to put Mr.Scarecrow.