Lekcja patriotyzmu/Lesson of patriotism

Patriotyzm to szum przydrożnych wierzb. Patriotism is a noise in roadside willows.