W sąsiedztwie/In the neighborhood

Welcome on a board. And this is what it looks like. Około roku 2000. Tusz na papierze. About year 2000. Ink on paper. Piosneczka do oglądania/Song to watching a drawing Oraz polska wersja/ and Polish cover:

Kwiatoszczaki/Flowers

Z dawien dawna. Tusz na papierze. Ancient drawing. Ink on paper.

Gra muzyczka /Music plays

Fragment całości. Około roku MM albo 2000. Tusz na papierze. / Part of the whole. About year MM or 2000. Ink on paper.

Połatany Anioł/The Patched Angel

Połatany Anioł częściowo kompatybilny z „gospodą” Pod Załatanym Bębnem przy ul.Filigranowej w dzielnicy Mroki w Ankh Morpork. The Patched Angel partially compatible with the „Mended Drum” tavern on Filigree Street in the Shadows District in Ankh Morpork Tusz na papierze/ Ink on paper

Morskie opowieści/ The Tales of A Sea

Startowałem onegdaj w konkursie na zilustrowanie książki dla dzieci. Odpadłem z kretesem ale kilka sympatycznych rysunków narysowało mi się. The other day, I took part in a competition for the illustration of a children’s book. I dropped out but I drew a few nice&pleasent drawings. tusz na papierze/ink on paper Dedykowane PRZYJACIOŁOM : ŁASICY iCzytaj dalej „Morskie opowieści/ The Tales of A Sea”

Na śmierć Królowej / For the death of the Queen

Royal Tear or a story about a dragon who wanted to become a steam locomotive and about what one willow dreamed of. „May flights of Angels sing thee to thy rest.”

Dawno, dawno temu/ A long , long time ago

Tusz na papierze dwadzieścia kilka lat temu. Second meeting at the Hatter’s. The drawing was made at the end of the 90s. Ink on paper.