Gumowa kaczuszka / A rubber duckling

Tak kończą żółte, gumowe kaczuszki kiedy dorosną. This is how the yellow rubber ducklings end when they grow up.