Loża smutku/Lodge of sorrow

Następny rysunek będzie w kolorze. Przysięgam!/Next drawing will be in color. I swear!

Reklama

Objawiła się! She appeared!

Pierwsza wiosenna mucha tuż na przednówku. The first spring fly right on the early spring.

Ponieważ/Because of

ostatnie wpisy miały element kulinarny więc i ten jest nieco spożywczy/ the last entries had a culinary element, so this one is also a bit foody.

At the picture : Meeting over the soup – pepper and salt shaker.

Wizyta/Visiting/Návštěva

Z wizytą u człowieka w golfie. Visiting a man in turleneck.Návštěva muže v roláku.

Dzika przyroda/Wild nature

Lepiej wąchać kwiatki niż nie. Better to smell the flowers than not